O nas

Myślą przewodnią działalności Fundacji Wspólny Rozwój jest hasło:

„Zmieńmy teraźniejszość, bo przyszłość zaczyna się już dziś”

Organizacja konsekwentnie działa na polu pozyskiwania środków unijnych, wspierania przedsiębiorczości
oraz aktywności społecznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim.
Główny cel, jaki postawiła sobie Fundacja to bycie liderem na regionalnym rynku w zakresie
aktywizacji lokalnych społeczności z różnych grup wiekowych oraz zawodowych.

Tylko wspólne działania prowadzą do rozwoju regionów!

Środki unijne

Wsparcie

Aktywność społeczna

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń. Jesteśmy do Twojej dyspozycji Kontakt

Jak działamy?


mindmap

Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić,
ale to, kim cię uczyni.

Pino Pellegrin

Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania,
to pobudzisz ich do działania.

Bill Gates

Przyczyną nieosiągania większości celów głównych jest zajmowanie się
w pierwszej kolejności sprawami drugorzędnymi.

John C. Maxwell

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces

Henry Ford

Nie znam bardziej optymistycznego faktu niż ludzka zdolność do ulepszania życia dzięki świadomemu działaniu. Jeśli ktoś z ufnością podąży za swoimi marzeniami i postanowi prowadzić życie, które sobie wyśnił, bardzo szybko osiągnie niespodziewany sukces.

Walden Thoreau

Nasze projekty


Fundacja realizuje cele poprzez swoje flagowe projekty.

Pozostańmy w kontakcie

ul. Reymonta 10-11 lok.4, 11-440 Reszel, sekretariat@wspolnyrozwoj.pl, +48 534 757 535